Uitbreiding bungalow met eet- tuinkamer en gecombineerde terras overkapping/wintertuin

Bouwen en verbouwen...

Op de website van VROM www.vrom.nl zijn alle gegevens m.b.t. het Bouwen en verbouwen op te zoeken. Voor een complete uitleg hierover verwijzen wij u graag naar Bouwregelgeving > Bouwgids, waar alle onderdelen voor een bouwvergunning nader worden toegelicht. Speciaal aanbevolen hier > Bouwtechnische eisen; "U bent zelf verantwoordelijk voor een goede en veilige uitvoering van het Bouwwerk." *1
Bij > Bouwvergunningen online kunt u zelf al nagaan welke vergunning u nodig heeft. Bij Bouwregelgeving > Bouwgids > Vergunningen > Bouwvergunningen is onder Bouwvergunningen - Woningwet een hele vragenlijst met antwoorden samengesteld.
Hiernaast is op Bouwregelgeving > Publicaties, de nodige aanvullende informatie omtrent bouwvergunningen aanwezig.

LET OP; Door ondertekening van het aanvraagformulier "verklaart u dat het formulier en de bijlagen naar waarheid zijn ingevuld en dat het hele bouwwerk zal voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in het op dat moment geldende Bouwbesluit." Hierdoor bent u als burger dan ook direct verantwoordelijk om te voldoen aan de gestelde eisen. *1
Gemeenten moeten dit achteraf gaan controleren, en indien nodig, U ná realisatie verplichten tot de noodzakelijke aanpassingen, het zgn. handhavingsbeleid.

Vervangen afdak door royale uitbreding woonhuis met eet- tuinkamer. Klik op de afbeelding!
   
Vergunning / Advies Handhavings-beleid van de gemeente Verantwoordelijk Veiligheid-
konstruktie
Verantwoordelijk eisen
Bouwbesluit

Deskundig
advies
n
oodzakelijk

Vergunningsvrij
ja
ja
ja
nee, wel geadviseerd
Lichte bouwvergunning
ja
ja
ja
ja; altijd
Reguliere bouwvergunning
ja
ja
ja
ja; altijd
   
Voorafgaand aan de uitvoering, zoals in bovenstaande tabel uiteengezet, is bijna altijd een uitwerking met toetsing aan het bouwbesluit noodzakelijk. Dit is om aan te kunnen tonen, dat na realisatie, het te bouwen of verbouwen bouwwerk, zal voldoen aan het Bouwbesluit.
Wanneer hieraan extra een afwerk-staat wordt toegevoegd, is een aannemer dan ook in staat om een complete - c.q. juiste prijsopgave voor u op te stellen.

Conclusie...
Met een vergunningsvrije aanpassing of een verbouwing waarvoor een lichte bouwvergunning voldoende is, heb je, als je het goed beschouwt alleen een tijdsbesparing in het voortraject (afhandeling van devergunning).
Het voortraject, tot aan een bouwvergunning bedraagt al gauw 2 tot 3 maanden. Indien niet wordt voldaan aan het bouwbesluit, kan dit door het handhavingsbeleid, direct na realisatie, of in een later stadium (bv. verkoop) financiële gevolgen hebben.
Een goede voorbereiding blijkt dan het juiste concept te zijn!

*1 > Deskundig advies wordt dan ook geadviseerd.

Uitbreiden bestaand woonhuis ruime aanbouw incl. slaapkamer + garage. Klik op de afbeelding!