Nieuwbouw garage / berging in combinatie met dierenverblijf.

Diensten..

Of het nu gaat om nieuwbouw, verbouw, verbetering of renovatie: voor alle woning- en Utiliteitsbouw, voor de bouw in de agrarische sector en voor het bouwen van bedrijfsruimtes en andere (grote of kleine) projecten verzorgen wij, goed, doordacht en snel:

 • Verbouwingen compleet vanaf ontwerp t/m aanvraag bouwvergunning.
 • Alle statische berekeningen op het gebied van beton-, staal- en houtkonstrukties, eventueel met bijbehorende uitgebreide (gedetailleerde) tekeningen.
 • Complete bestektekeningen voor een volledige aanvraag bouwvergunning.
 • Bouwbegeleiding-bouwadvies-bouwcontrole.
 • Het berekenen van de Energie Prestatie E.P.C.
  eventueel met toetsing/uitwerking overeenkomstig het Bouwbesluit.
  oppervlaktes / lichttoetreding en ventilatie.
 • Het omzetten van de Ventilatie- / E.P.C. berekening naar een ander, door u wel gewenst ventilatiesysteem! Hierbij kan men denken om het al vaak toegepast gebalanceerd ventilatiesysteem, te wijzigen in een natuurlijke lucht-toevoer.
 • Het verzorgen van de controleberekeningen ter voorkoming van wateropeenhoping c.q. bepalen van de noodzakelijk Noodafvoeren.

Tevens kunt u op ons rekenen bij:

 • Het controleren van uw huidige / aan te kopen woning, of eerder gerealiseerde verbouwing, op de eisen van het bouwbesluit. Waarbij de nadruk ligt op de "gezondheid". (Hierbij moet men denken aan daglicht en luchtverversing.)
 • De inmeting van bouwkundige werken
 • Uitwerking van (traditionele) breedplaatvloeren
 • Uitwerking van (voorgespannen) combinatie systeemvloeren
 • Het verzorgen van de tekening, behorende bij aanvraag/melding wet milieubeheer
 • Verzorgen van hand- of mechanische sonderingen
 • Het verzorgen van een akoestisch rapport
 • Verzorgen van bodemonderzoek / schonegrondverklaring conform -NEN5740
  eventueel met historisch onderzoek
 • Het verzorgen van een aanvraag sloopvergunning
 • De inspectie en controle van een bestaande (dak) konstruktie etc. etc.

Geheel herbouwen en verplaatsen van bestaande villa. Klik op de afbeelding!

 

Verbouwen - uitbreiden en moderniseren garagebedrijf.

 

Uitbreiden bestaand woonhuis bestaande overkapping. Klik op de afbeelding!

Economisch…

Opdrachtgevers verlangen een uitgebalanceerde verhouding tussen de gewenste kwaliteit en de uiteindelijke bouwkosten.

Aan een economisch verantwoorde oplossing werken wij graag mee. Praktijkervaring, vakmanschap, en kennis van de nieuwste ontwikkelingen en eisen dragen ertoe bij dat de bouwkundige adviezen binnen de wettelijke normen voldoen aan uw wensen, en er t.g.v. veranderingen in het klimaat ook rekening wordt gehouden met het wooncomfort.

Nieuwbouw kantoor & opslaghal

Bouwkundig Buro J. van Rooy v.o.f. Konstruktie - Teken - Adviesburo
Hees 32 - 5521 NV Eersel - Tel: 0497 512577 Fax: 084 7449123
Internet: www.jvanrooy.com E-mail:
info@jvanrooy.com